سفارش تبلیغ
صبا
هرکه برای کاری با تو دوستی کند، با برآوردنش از تو روی خواهد گرداند . [امام علی علیه السلام]

 

سنجش امیر کبیر ارائه دهنده بسته های آموزشی و آزمون های آزمایشی بسته های مکاتبه ای زیر را ارائه می کند منابع دکتری 93 سراسری 2301 - مهندسی برق-الکترونیک

منابع دکتری 93 سراسری 2317 - مهندسی عمران - نقشه برداری – ژئودزی

منابع دکتری 93 سراسری 2320 - مهندسی عمران - نقشه برداری - سیستم اطلاعاتی جغرافیایی (GIS)

منابع دکتری 93 سراسری 2321 - مجموعه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

منابع دکتری 93 سراسری 2322 - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی زمینه دینامیک جامدات

منابع دکتری 93 سراسری 2323 - مجموعه مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات

منابع دکتری 93 سراسری 2324 - مجموعه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

منابع دکتری 93 سراسری 2325 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان

منابع دکتری 93 سراسری 2326 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - قوای محرکه

منابع دکتری 93 سراسری 2327 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو - سازه و بدنه

منابع دکتری 93 سراسری 2328 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیو مکانیک)

منابع دکتری 93 سراسری 2329 - مجموعه مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)

منابع دکتری 93 سراسری 2330 - مهندسی دریا منابع

دکتری 93 سراسری 2331 - مهندسی هوافضا – آئرودینامیک

منابع دکتری 93 سراسری 2332 - مهندسی هوافضا – جلوبرندگی

منابع دکتری 93 سراسری 2333 - مهندسی هوافضا - سازه های هوایی

منابع دکتری 93 سراسری 2334 - مهندسی هوا – فضا - مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره

منابع دکتری 93 سراسری 2335 - مهندسی معدن – اکتشاف

منابع دکتری 93 سراسری 2336 - مهندسی معدن – استخراج

منابع دکتری 93 سراسری 2337 - مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

منابع دکتری 93 سراسری 2338 - مهندسی معدن - مکانیک سنگ

منابع دکتری 93 سراسری 2339 - مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر

منابع دکتری 93 سراسری 2340 - مهندسی پلیمر - فرآیندهای پلیمریزاسیون

منابع دکتری 93 سراسری 2341 - مهندسی پلیمر - کارشناسی صنایع رنگ

منابع دکتری 93 سراسری 2342 - مهندسی پلیمر - کارشناسی رنگ و چاپ

منابع دکتری 93 سراسری 2343 - مهندسی محیط زیست - منابع آب

منابع دکتری 93 سراسری 2344 - مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب

منابع دکتری 93 سراسری 2345 - مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

منابع دکتری 93 سراسری 2346 - مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

منابع دکتری 93 سراسری 2347 - مهندسی پزشکی – بیوالکتریک

منابع دکتری 93 سراسری 2348 - مهندسی پزشکی – بیومکانیک

منابع دکتری 93 سراسری 2349 - مهندسی پزشکی – بیومتریال

منابع دکتری 93 سراسری 2350 - مجموعه مهندسی صنایع

منابع دکتری 93 سراسری 2351 - مهندسی نفت - نفت و بهره برداری مخازن

منابع دکتری 93 سراسری 2352 - مهندسی نفت – اکتشاف

منابع دکتری 93 سراسری 2353 - مهندسی نفت - مهندسی مخازن هیدروکربوری

منابع دکتری 93 سراسری 2354 - مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

منابع دکتری 93 سراسری 2355 - مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

منابع دکتری 93 سراسری 2356 - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

منابع دکتری 93 سراسری 2357 - مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات

منابع دکتری 93 سراسری 2358 - مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

منابع دکتری 93 سراسری 2359 - مهندسی مواد و متالوژی

منابع دکتری 93 سراسری 2360 - مهندسی شیمی تمامی گرایش ها

منابع دکتری 93 سراسری 2361 - مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر

منابع دکتری 93 سراسری 2362 - مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی محیط زیست

منابع دکتری 93 سراسری 2363 - مهندسی فناوری نانو - نانو مواد

منابع دکتری 93 سراسری 2364 - مهندسی فناوری نانو - نانو الکترونیک

منابع دکتری 93 سراسری 2365 - مهندسی هسته ای - کاربرد پرتوها

منابع دکتری 93 سراسری 2366 - مهندسی هسته ای – راکتور

منابع دکتری 93 سراسری 2367 - مهندسی هسته ای - پرتو پزشکی

منابع دکتری 93 سراسری 2368 - مهندسی هسته ای - چرخه سوخت

منابع دکتری 93 سراسری 2369 - مهندسی هسته ای – گداخت

منابع دکتری 93 سراسری 2370 - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی

منابع دکتری 93 سراسری 2371 - مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

منابع دکتری 93 سراسری 2372 - مهندسی IT

منابع دکتری 93 سراسری 2373 - مهندسی سیستمهای انرژی

منابع آزمون دکتری 93 بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم مرتع دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری 93 محیط زیست دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تکنولوژی مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 اصلاح نژاد دام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تغذیه دام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 آبیاری و زه کشی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم و صنایع چوب دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم جنگل دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی

منابع آزمون دکتری 93 گیاهان زینتی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سبزی کاری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 میوه کاری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ای دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فیزیک و حفاظت خاک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 زراعت دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 اصلاح نباتات دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای- مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری

93 مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری

93 مهندسی کامپیوتر - سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی - شیمی نساجی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی متالوژی و مواد دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی معدن دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - سازه دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - خاک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی عمران - آب دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 اتوماسیون دانشگاه آزاد منابع آزمون دکتری 93 برنامه ریزی و مدیریت تولید دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی شیمی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - مخابرات دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - کنترل و سیستم دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیومواد دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مشاوره دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت تطبیقی و توسعه دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت دولتی - رفتار سازمانی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت مالی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت رسانه ای دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تاریخ اسلام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فرهنگ و زبانهای شناسی ایران دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تاریخ دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 باستان شناسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه علم دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم سیاسی- مسائل ایران دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 اندیشه های سیاسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 روابط بین الملل دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حقوق عمومی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 حقوق خصوصی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی گروه های اجتماعی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم ارتباطات دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فقه شافعی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 کلام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 آمار دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 هواشناسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فیزیک دریا دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 میکروبیولوژِی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سلولی و تکوینی گیاهی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 سیستماتیک گیاهی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 جانوران دریا دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 بوم شناسی دریا دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 بیوشیمی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 بیوفیزیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی پترولوژی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 شیمی گرایش شیمی آلی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 شیمی فیزیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 شیمی معدنی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 شیمی تجزیه دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 شیمی کاربردی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 ژئوفیزیک دانشگاه آزاد منابع کنکور دکتری 93 فیزیک دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- کاربردی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- هندسه- توپولوژی دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- آنالیز دانشگاه آزاد

منابع کنکور دکتری 93 ریاضی- جبر دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بیماریهای داخلی دامهای کوچک دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری جراحی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 قارچ شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 انگل شناسی دامپزشکی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 آزاد رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

منابع آزمون دکتری 93 فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

منابع آزمون دکتری 93 شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی

منابع آزمون دکتری 93 معماری دانشگاه آزاد اسلامی

منابع آزمون دکتری 93 فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی

منابع کنکور دکتری 93 سراسری نیمه متمرکز

منابع دکترای سراسری 93 گروه علوم انسانی

منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم انسانی

منابع دکترای سراسری 93 علوم پایه

منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم پایه

منابع دکترای سراسری 93 فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری 93 سراسری فنی و مهندسی

منابع دکترای سراسری 93 هنر

منابع آزمون دکتری 93 سراسری هنر

منابع دکترای سراسری 93 کشاورزی و منابع طبیعی

منابع آزمون دکتری 93 کشاورزی و منابع طبیعی

منابع دکترای سراسری 93 دامپزشکی

منابع آزمون دکتری 93 سراسری دامپزشکی

منابع دکترای سراسری 93 علوم پزشکی

منابع آزمون دکتری 93 سراسری علوم پزشکی

منابع دکترای سراسری 93 زبان

منابع آزمون دکتری 93 سراسری زبان

منابع دکترای سراسری 93 تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری 93 سراسری تربیت بدنی

منابع آزمون دکتری 93

منابع آزمون دکتری 93سراسری علوم جغرافیایی

جغرافیای سیاسی

2309 مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی

2310 مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی

2311 مهندسی عمران – راه و ترابری

2312 مهندسی عمران – سازه‌های دریایی

2313 مهندسی عمران – مهندسی آب

2314 مهندسی عمران – برنامه‌ریزی حمل و نقل

2315 مهندسی عمران – مدیریت ساخت

2316 مهندسی عمران – محیط زیست

2317 مهندسی عمران –نقشه‌برداری –ژئودزی

2318 مهندسی عمران –نقشه‌برداری–فوتوگرامتری

2319 مهندسی عمران–نقشه‌برداری–سنجش از دور

2320 مهندسی عمران –نقشه‌برداری –سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

(GIS) 2321 مکانیک – ساخت و تولید

2322 مکانیک –طراحی کاربردی -دینامیک جامدات

2323 مکانیک –طراحی کاربردی -دینامیک، کنترل و ارتعاشات

2324 مکانیک – تبدیل انرژی 2325 مکانیک –خودرو –تعلیق و ترمز و فرمان

2326 مکانیک –خودرو – قوای محرکه

2327 مکانیک –خودرو – سازه و بدنه

2328 مکانیک – مهندسی پزشکی (بیومکانیک)

2329 مکانیک –مهندسی راه‌آهن (ماشین‌های ریلی)

2330 مهندسی دریا 2331 هوا–فضا – آئرودینامیک

2332 هوا–فضا – جلوبرندگی زمینه پیشرانش

2333 هوا–فضا – سازه‌های هوایی

2334 هوا-فضا – مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره

2335 معدن – اکتشاف

2336 معدن – استخراج

2337 معدن – فرآوری مواد معدنیمنابع آزمون دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سنجش امیرکبیر 92/11/12:: 4:55 عصر     |     () نظرسنجش امیرکبیر | منابع آزمون دکتری | منابع آزمون کارشناسی ارشد | کنکور

منابع آزمون دکتری 95 | منابع آزمون کارشناسی ارشد 95
سراسری | آزاد | وزارت بهداشت | کلیه رشته ها | با تخفیف ویژه | در سراسر کشور
سنجش امیرکبیر
ازمون | کنکور | کتاب | جزوه | آزمون آزمایشی | بسته مکاتبه ای
جزوه دانشگاهی | دکترا | ارشد | دکترای
phd | phd-test | phd test | master
master-test | master test | phd exam
phd-exam | master exam | master-exam
test phd | test master | exam phd | exam test

قبولی در کنکور تحصیلات تکمیلی با سنجش امیرکبیرمرجع دانشگاهی کشور | اخبار دانشگاه | اخبار دانشگاهی | اخبار استخدامی | آزمون | کنکور | ازمون | دکتری | کارشناسی ارشد | کاردانی به کارشناسی